Baryumlu özefagus - mide - duodenum grafisi

  • Edoskopinin yaygın olmadığı dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Ülser krateri olan bölgelerde dolum fazlalığı (ülser nişi), kitle (kanser) olan bölgelerde de dolum defekti gözlenir. Endoskopiden farklı olarak lezyonlardan biyopsi alınamaz ve H pylori varlığı anlaşılamaz.
  • Hasta boza kıvamındaki Baryumlu şurubu içer. Şurup özefagustan geçerken, midedeyken ve duodenuma geçince X ışını ile birçok film çekilir. Baryum X ışınını geçirmez ve filmlerde beyaz gözükür.