Peptik Ülser En Sık Nerede Görülür ?

  • Duodenum
  • Mide
  • Özofagus
  • Meckel Divertikülü
  • Gastrojejunostomi kenarında. Marjinal ülser de denir.
Peptik ülser en sık nerede görülür?
Peptik ülser en sık; Duodenum, Mide, Özofagus, Meckel Divertikülü, Gastrojejunostomi kenarında (Marjinal ülser) görülür.