Vagotomi Çeşitleri

  1. Trunkal Vagotomi (Truncal Vagotomy): Sinir, hepatik ve çölyak dallarını vermeden kesilir. Yani bu dallarda devre dışı kalır. Burada da pilor için drenaj gerekir.
  2. Selektif Vagotomi (Selective Vagotomy): Vagus siniri gastroözefageal bileşke civarında iki dal verir; hepatik ve çölyak. Sinir bu dalların altından kesilir, yani karaciğere ve diğer karın içi organlara (safra kesesi ve yolları, pankreas, ince ve kalın barsak) giden dallar korunur. Burada pilorun innervasyonu bozulur. Bu yüzden midenin (pilorun) boşalmasını sağlayacak bir işlem (drenaj) eklenmelidir. Drenajın iki türlü sağlanır; piloroplasti (pilor kanalını ganişletici bir işlemdir bu da başlıca üç çeşittir) ya da gastrojejunostomi.
  3. Parietal Hücre Vagotomisi ( Süperselektif Vagotomi, Highly Selective Vagotomy, Parietal Cell Vagotomy, Proximal Gastric Vagotomy): Bu işlemle midenin üçte ikilik üst kısmının sinirleri kesilir. Antrum, pilor ve diğer gastrointestinal organların sinirleri (innervasyonu) sağlam bırakılır. Bu yüzden midenin boşalmasında zorluk oluşmaz. Yani ileve bir işlem yapmaya gerek yoktur. Mide asitini %65-70 azaltır. Komplikasyon yapmamış ancak ilaç tedavisinin başarısız olduğu peptik ülserlerde uygulanır.
Bilateral Trunkal Vagotomi Bilateral Truncal Vagotomy BTV
Bilateral Trunkal Vagotomi (BTV); Sinir, hepatik ve çölyak dallarını vermeden kesilir. Yani bu dallarda devre dışı kalır. Burada pilor için drenaj gerekir.

 

Selektif Vagotomi Selective Vagotomy
Selektif Vagotomi; Vagus siniri gastroözefageal bileşke civarında iki dal verir; hepatik ve çölyak. Sinir bu dalların altından kesilir. Pilorun innervasyonu bozulur. Bu yüzden midenin (pilorun) boşalmasını sağlayacak bir işlem (drenaj) eklenmelidir.

 

Parietal Hücre Vagotomisi
Parietal Hücre Vagotomisi; midenin üçte ikilik üst kısmının sinirleri kesilir. Antrum, pilor ve diğer gastrointestinal organların sinirleri (innervasyonu) sağlam bırakılır. Bu yüzden midenin boşalmasında zorluk oluşmaz.