Peptik Ülser Tanısı

 • Fizik Muayene
  • Epigastrik hassasiyet
  • Pilor stenozu gelişmişse klepotaj
  • Gizli kanama varsa hemogramda demir eksikliği anemisi ve gaytada gizli kan pozitiftir (+, ++, +++).
  • Aşikar kanama varsa; rektal muayenede ele siyah kan bulaşması. Kırmızı kan istisnadır.
  • Perforasyon; mide içeriğinin peritona akmasına bağlı dakikalar içinde gelişen çok şiddetli karın ağrısı ve defans, hasta gecikmişse şok belirtileri.
 • Genç yaştaki dispepsi (hazımsızlık) ve karın ağrısı şikayeti olan hastaya başka bir test yapmadan (amprik) peptik ülser tedavisi verilebilir.