Helicobacter Pylori Testleri

Midede H. pylori enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için başlıca üç test vardır.

1. Histolojik test

2. Hızlı üreaz testi

3. Üre nefes testi