Drenaj, Antrektomi ve Distal Gastrektomi Ne Demektir?

Drenaj

İki türlüdür; piloroplasti ve gastrojejunostomi.

Trunkal / Selektif vagotomi uygulandığında pilorun innervasyonu bozulduğu için mide boşalması, üçte bir ihtimalle bozulur. Diğer bir deyişle hastaların üçte biri bu işlemden sonra kusarlar. Kabaca pilorun genişletilmesine piloroplasti, mideye başka bir yerden yol yapılması gastrojejunostomi denir.

Antrektomi

Midenin antrum kısmının çıkarılmasıdır. Bu kısım midenin %30-40'ıdır. Bu işlem yapılırken antrum ve duodenumdaki ülserler de, çıkarılan kısmın içinde kalır. İkinci bir avantaj ise ülser nüksünün azalmasıdır. Büyük çoğunluğu antrumda bulunan G hücreleri, gastirin salgılar. Bu hormon kan dolaşımıyla tekrar mideye gelir. Midenin proksimalinde bulunan parietal hücrelerden asit salgılanmasını uyarır. Mide asiditesi artar. Özetle antrumun çıkarılması, asit üreten hücreler yerinde durmasına rağmen mide asitliğini azaltır.

Distal Gastrektomi

Midenin duodenum tarafındaki kısmının çıkarılmasıdır. Antrektomiden fazla bir rezeksiyonu ifade eder. %50 (hemigastrektomi) ila %75'lik bir kısım (distal subtotal gastrektomi)  çıkarılır. %50 çıkarılırsa vagotomi eklenmelidir. %75 çıkarılırsa vagotomi eklenmez.