Peptik Ülserin Nedenleri

En çok Helicobacter pylori (H pylori) denen bakterinin mide ve duodenumda yaptığı enfeksiyona ve NSAID (Non Steroid Antiinflamatuar İlaçlar yani aspirin ve diğer ağrı kesiciler) kullanımına bağlı gelişmekle birlikte  ülserin oluşum mekanizması asidin mukozadada yaptığı hasardır. Yani “no acid, no ulcer” deyimi hala geçerlidir.  Bu yüzden tedavide kullanılan ilaçlar ve yapılan ameliyatlar mide asidini azaltmaya yöneliktir.

H. pylori asit salgısını artırır ve mukoza defansını bozar. NSAID’ler ise sadece mukoza defansını bozar. Duodenal ülserlerde genellikle asit artışı, mide ülserlerinde ise mukoza defansında bozukluk vardır. H. pylori infeksiyonunun tedavisi (antibiyotik) ve NSAID kullanımının kesilmesi tedavide önemlidir. Toplumun yaklaşık yarısı H. pylori taşıyıcısıdır.

Helicobacter Pilori (Pylori) nedir ?
Helikobakter pilori (pylori), mide ve duodenum da yerleşen, gram (-), mikroaerofilik bir bakteridir. H. pylori asit salgısını artırır ve mukoza defansını bozar.

Asit Sekresyonu (Salgılanması) ve Peptik Ülser

Genel kural olarak duodenum ülserlerinde asit sekresyonu artmıştır. Mide ülserlerinde ise asit sekresyonu değişkendir, yani midenin bazı yerlerindeki ülserler asit artışıyla beraber görülürken bazı yerlerindeki ülserler ise asit normal ya da azalmış olduğu halde görülür. Buna göre 5 tip gastrik ülser vardır.