Antienflamatuar

Antienflamatuar

Antienflamatuar, inflamasyonu, yangıyı (iltihabi reaksiyonu) önleyici anlamındadır. Antiinflamatuar ilaçlar kortizon, asprin ve ibuprofen türü ilaçlardır. Bu ilaçlar inflamasyon bulguları olan şişme (ödem), hassasiyet, ağrı ve ateşi düşürürler.

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ. NSAİD), analjezik (ağrı kesici) ve ateş düşürücü (ateş azaltıcı) etkileri olan ve yüksek dozlarda anti-inflamatuar etkileri olan ilaçlardır. Nonsteroidal terimi, bu ilaçları yüksek anti-inflamatuar etkiye sahip olan steroidlerden ayırır. Bu ilaç grubunun en önemli üyeleri aspirin, ibuprofen ve naproksendir.

Parasetamol (asetaminofen), genellikle çok az anti-inflamatuar etkinliğe sahip olduğu için NSAID olarak düşünülmemektedir.

Çoğu NSAID, siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2’nin (COX-2) aktivitesini ve dolayısıyla prostaglandinlerin ve tromboksanları sentezini inhibe eder. COX-2’yi inhibisyonunun, anti-inflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiyi sağlar.  COX-1’i baskılayan NSAID’ler (özellikle de aspirin) gastrointestinal kanama ve ülsere neden olabilir.

Synonim(s):
antienflamatuvar, antiinflamatuar
« Return to Dictionary