Peptik Ülserde Ameliyat Endikasyonları

Günümüzde ülserin kendisini tedavi etmek için ameliyat yapmıyoruz. Çünkü elimizdeki mevcut ilaçlar tedavi için yeterli olup komplikasyonlar ortaya çıktığında cerrahi tedavi yapılmaktadır. Bunlar şunlardır
 • İntraktibilite; H2 blokör ve proton pompa inhibitörleri ile tedaviye cevap %90'a kadar çıkmakta. H pylori varlığında antibiyotik kullanımı (eradikasyon tedavisi) nüksü azaltmaktadır. Multipl nükslerde gece dozunda (tedavi dozunun yarısı) H2 bloker ya da proton pompa inhibitörü ile idame, nüksü engeller. Yine de ilaç tedavisi başarısız olursa mide ülserlerinde parietal hücre vagotomisi, duodenal ülserlerde de vagotomi-antrektomi önerilen cerrahilerdir.
 • Kanama; kanama miktarı anemi yapacak kadar yavaş ve az olabildiği gibi hayati tehlike yaratabilecek kadar da çok olabilir. Duodenal ülserlerin %75 kadarı nonoperatif olarak (amaeliyatsız) tedavi edilebilir; ilaç ve endoskopik tedavi ile. Duodenumun arka yüzündeki ülserler gastroduodenal arteri erode ederek kanamaya neden olur. Şu durumlarda cerrahi gereklidir
  • Şoka sokan kanama
  • 24 saat içinde 6 üniteden fazla kanama
  • Hasta ülser tedavisi alıyorken kanama olması
 • Perforasyon; Duodenumun ön yüzündeki ülserler perforasyona neden olur. Bu hastalarda duodenumdaki delik omentum üzerine konarak yada primer sütürle dikilir. Hastanı genel durumu iyiyse, peritonit ilerlememişse parietel hücre vagotomisi eklenmesi önerilir.
 • Obstrüksiyon; pilor kanalında yeni ülser geliştiğinde inflamasyon nedeniyle gelişebilir. Ancak daha çok kronik ülserlerde görülür. Öncelikle nazogastrik takılarak midede dekompresyon yapılır ve hastanın beslenme durumu parenteral beslenmeyle düzeltilir. Çünkü bunlar kusma şikayeti olan ve kilo vermiş hastalardır. Bu hastalarda vagotomi-drenaj yetersiz bir işlemdir. En uygun cerrahi trunkal vagotomi-antrektomidir. Bu işlemden sonra Bilroth 1 (gastroduodenostomi) ya da Bilrothh II (gastrojejunostomi) uygulanır. Eğer ülser inflamasyonu nedeniyle rezeksiyon tehlikeli olacaksa trunkal vagotomi-gastrojejunostomi uygulanabilir.
 • Malignite; klinik olarak kanseri düşündüren vakalarda rezeksiyon gereklidir.  Mide ülserlerinin her zaman malin ülser (kanser) olma riski vardır, aksi ispatlanamadıkça kansermiş gibi davranmak en doğrusudur.  Duodenal ülserde malinite olasılığı oldukça azdır.