Üre Nefes Testi

Üre Nefes Testi
Üre Nefes Testi; Hasta C-13 ya da C-14 izotopları ile işaretli ürenin bulunduğu bir sıvı ya da hazır tableti içer. Hastanın midesinde H. pylori enfeksiyonu varsa, içilen üredeki üre bakterinin üreazı ile karbondioksit ve amonyağa dönüştürülür. Bu reaksiyonda midede oluşan karbondioksit C-13 ya da C-14 ile işaretli olacaktır. Bu karbondioksit mide ve bağırsaklardan emilerek solunum yoluyla atılır.

 

Hasta C-13 ya da C-14 izotopları ile işaretli ürenin bulunduğu bir sıvı ya da hazır tableti içer. Hastanın midesinde H. pylori enfeksiyonu varsa, içilen üredeki üre bakterinin üreazı ile karbondioksit ve amonyağa dönüştürülür. Bu reaksiyonda midede oluşan karbondioksit C-13 ya da C-14 ile işaretli olacaktır. Bu karbondioksit mide ve bağırsaklardan emilerek solunum yoluyla atılır. İşte hasta yarım saat sonra bir tüp ya da balona üfleyerek nefes örneği verir. Bu solunum havasında karbon izotopu içeren karbondioksit bulunursa üre nefes testi pozitiftir. Yani hastada H pylori enfeksiyonu vardır.

Not: İzotop; atom numarası yani proton sayısı aynı ama nötrön sayısı farklı olan atomlardır. Karbonun en çok bulunan izotopu C-12dir. 6 proton + 6 nötron içerir.