Peptik Ülserde Medikal Tedavi (İlaç Tedavisi)

  • H pylori pozitifse uygun antibiyotiklerde tedaviye eklenir. Buna eradikasyon tedavisi diyoruz. Bu tedavi ülser nüksünü azaltır.
  • H2 (histamin) bloker
  • Proton pompa inhibitörleri,
  • Sukralfat