Peptik Ülserde Alarm Semptomları

 • Yaş > 45 veya alarm semptomları varsa üst GİS endoskopisi yapılır.
  • Kilo kaybı
  • Erken doyma
  • Tekrarlayan kusmalar
  • Disfaji
  • Anemi
  • Aşikar kanamalar
 • Tüm mide ülserlerine biyopsi yapılır (Malinite !)
 • Tüm gastrit alanlarından biyopsi alınır (H. pylori  ve patoloji !)
 • Baseline (bir kereye mahsus) serum gastrin seviyesi bakılır (Gastrinoma tanısı için)