Omentum

Omentum

Omentum iki çeşittir. Küçük omentum ve büyük omentum. Sadece omentum denince genellikle büyük omentum kastedilir. Büyük omentum, midenin büyük kurvatüründen başlayıp tüm bağırsakların üzerini mutfak önlüğü gibi örten , 4 katlı bir periton tabakasıdır. Karın açılınca ilk karşılaşılan yapıdır. Karın içinde iltihabi reaksiyon olan bölgeye giderek, yapışır ve olayı sınırlandırmaya çalışır (örneğin plastron apandisit). Küçük omentum, midenin küçük kurvatürü ve duodenum ile karaciğer alt yüzeyi arasındaki 2 katlı periton tabakasıdır. (Tıp: Omentum, epiploon)

« Return to Dictionary