Küçük Omentum

Küçük Omentum

Küçük omentum, midenin küçük kurvatürü ve duodenum ile karaciğer alt yüzeyi arasındaki 2 katlı periton tabakasıdır. Mide ile karaciğer arasındaki kısma gastrohepatik ligament (bağ), duodenumla karaciğer arasındaki kısma ise hepatoduodenal ligament (bağ) denir. Bu ikincisinin içinde, önemli yapılar, ana hepatik kanal (koledok), hepatik arter ve portal ven bulunur. (Tıp: Omentim minus, lesser omentum)

Synonim(s):
Omentum minus
« Return to Dictionary