Portal Ven

« Sözlüğe Dön

Portal Ven

Portal Ven; mide, ince bağırsak, kolon (kalın bağırsak) ve dalağın venöz (toplardamar) kanını karaciğere taşıyan kalın ven (toplardamar). Superior ve inferior mezenterik venin bitleşmesi ile oluşur. Splenik ven, bu birleşmeden hemen önce, inferior mezenterik vene dökülür. Midenin ve safra kesesinin venleri de direkt olarak portal vene dökülür.

Portal ven, splenik ve inferior mezenterik ven birleştikten sonra bunlara süperior mezenterik arterin de katılmasıyla, ikinci lomber vertebra (L2) hizasında pankreas başının arkasında portal ven oluşur. Karaciğere doğru yükselen portal ven duodenumun üst kısmını posterorundan geçer ve omentum minusun sağ ucunda bulunur. Burada safra kanalı ve hepatik arterle birlikte portal triadı oluşturur. Karaciğere girmeden önce sağ ve sol dallara bölünür. Portal ven karaciğere gelen kanın yaklaşık ¾ ‘ünü taşırken geri kalan ¼’lük kısım hepatik arter tarafından taşınır.

Hepatik venin son dallarındaki kan sinüzoidlere girdiğinde hepatik arter kanıyla karışır. Bu karışan kan daha sonra hepatik ven aracılığıyla vena cava inferiora taşınır.

Portal ven sindirim sisteminden gelen kanı karaciğere taşır. Bu kanın oksijen içeriği nispeten az olmasına rağmen besin maddeleri açısından zengindir. Bu süreçte kana karışan besinler de bu kanda bulunabilir.

Portal venöz basınç normalde 7-10 mm Hg arasında değişir. Portal hipertansiyonda basınç 10 mmhg’nin üstüne çıkar. Portal ven içerisindeki basınç iki şekilde artar ya damar içerisindeki kanın hacmi artmıştır ya da siroz gibi bir hastalık nedeniyle kan akımına direnç gelişmiştir.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

« Sözlüğe Dön