Umbilikal Ven

Umbilikal Ven

Umbilikal ven, göbek kordonu içindeki vendir. Umblikal ven, plasentedan gelen oksijenli ve besinli kanı taşır fetusun portal venin sol dalına dökülür. Doğumdan sonra oblitere olur (kapanır) ve karaciğerin round ligamanı (ligamentum teres hepatis) adını alır, Falsiform ligamanla birleşir. En çok karaciğer sirozunda gelişen portal hipertansiyonda rekanalize olur (yeniden açılır) ve kaput meduza (caput medusae) denen göbek çevresindeki varisi oluşturur. (Tıp: Umbilical vein)

« Return to Dictionary