Büyük Omentum

Büyük Omentum

Büyük omentum (omentum majus, epiploon) midenin büyük kurvatüründen başlayıp tüm bağırsakların üzerini mutfak önlüğü gibi örten , 4 katlı bir periton tabakasıdır. 4 kat tabakanın ikisi midenin ön ve arka yüzünden, ikisi ise transvers kolonun ön ve arkasından gelir. Mide ile transvers kolon arasındaki kısmına gastrokolik ligaman denir. Bu bağ kesilince midenin arkasına ulaşılır. Büyük omentum, karın açılınca ilk karşılaşılan yapıdır. Karın içinde iltihabi reaksiyon olan bölgeye giderek, yapışır ve olayı sınırlandırmaya çalışır (örneğin plastron apandisit).

Büyük omentum (majus)
Büyük omentum (majus)

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

 

Omentum majusun damarları
Omentum majusun damarları

Resim thefreedictionary‘ den alınmıştır, o da wikipedia’dan almıştır.

Omentum majus hareketli bir yapıdır ve travma, peritonit, iskemi bölgelerine kolayca gider ve yapışır. Periton defans mekanizmasında önemli rol oynar. Mesela perfore olan (delinen) organların çevresini sararak infeksiyonun tüm karına yayılmasını (jeneralize peritonit) engelleyebilir ve perforasyonun apse olarak sınırlanmasını sağlayabilir.  Bolca yağ içerir ve bağırsakları sıcak tutar.

Omentum majus embriyolojik hayattaki dorsal mezenterden (dorsal mezogastrium) gelişir.

Omentum majustan gelişen peritoneal ligamentler şunlardır;

Omentum majus, genellikle aşağıdaki dört bağı da kapsayacak şekilde tanımlanır.

  • Gastrofrenik ligament – diyaframın sol kubbesinin altına uzanır
  • Gastrokolik ligament – transvers kolona kadar uzanır (bazen kendi başına “büyük omentum” olarak da adlandırılır)
  • Gastrosplenik ligament (veya Gastrolienal) bağ) – böbreğin üstünde dalağa kadar uzanır
  • Splenorenal ligament – (sol böbrekten dalağa kadar) bazen büyük omentumun bir parçası olarak düşünülür.

Omentum Majusun Kanlanması-Damarları

Büyük omentumun tüm kanlanmasını, sağ ve sol gastroepiploik arterler sağlar. Her ikisi de çölyak trunkusun dallarıdır.

  • Çölyak arter > hepatik arter > gastroduodenal arter > sağ gastroepiploik arter,
  • Çölyak arter >splenik arter > sol gastroepiploik arter.
  • Sağ ve sol gastroepiploik arter büyük kurvatur kenarında omentumun içinde birbirleriyle anastomoz yaparlar. Bu iki arter birbirlerinin devamı gibidirler.
Synonim(s):
Omentum majus, gastrokolik omentum, epiploon
« Return to Dictionary