Komplikasyon

Komplikasyon

Komplikasyon, bir hastalık varken yeni bir hastalığın veya sorunun eklenmesi. İlave sorun-hastalık, hastalığın kendisine, yapılan ilaç tedavisine ya da cerrahisine (ameliyat) bağlı gelişmiştir. Yani komplikasyon iatrojenik (insan-doktor) eliyle de olabilir. Gelişen komplikasyon nedeniyle, hastalık daha da karmaşık (komplike, kompleks) bir hale gelir. Bir hastalığın komplikasyonu yeni bir hastalık doğurabilir.

Komplikasyonla komorbidite birbirine karıştırılmamalıdır. Bir hastalığa eşlik eden (concomitant)  ancak bu hastalıktan kaynaklanmayan hastalıklara komorbid hastalık denir.

Komplikasyon Örnekleri

 • Hastalıkla İlgili Komplikasyon: Akut apandisitin komplikasyonları; plastron gelişimi, periapendiküler apse, perforasyon ve jeneralize peritonittir.
 • Cerrahi Komplikasyon: Apendektomi yaparken bağırsak yaralanması, apendektomi güdüğünün açılması, yara yeri infeksiyonu gelişmesi.
  • Preoperatif komplikasyon
  • Peroperatif komplikasyon
  • Erken postoperatif komplikasyon
  • Geç postoperatif komplikasyon
 • İlaca Bağlı Komplikasyon: Antibiyotiklere bağlı allerjik reaksiyonlar, diyare, mantar infeksiyonu gelişmesi.

Asistan eğitimde, pratiğe dayalı öğrenmenin en temel örneklerinden biri cerrahi morbidite ve mortalite toplantılarıdır. Bu toplantılarda olumsuz sonuçlar alınan cerrahi vakalar derinlemesine tartışılır. Komplikasyonlar kategorize edilir; önlenebilir, muhtemelen önlenebilir ve önlenemez komplikasyonlar.

« Return to Dictionary