Diyare

« Sözlüğe Dön

Diyare

Diyare; ishal. iki tanımlama yapılabilir. Günlük 3 ten fazla gaita (büyük tuvalet) yapmak ya da gaitanın cıvık olması (>300 gr). Normalde gaitanın (dışkı) % 60-75’ini su oluşturur. Diyarede bu orandan daha fazla su bulunur.

Zaman zaman herkes diyare olabilir ancak bunun iki haftadan uzun sürmesi bir hastalık varlığı açısından anlamlıdır. Yine aynı şekilde tekrarlayan ishal atakları da önemlidir.

Diyarenin 4 patofizyolojik mekanizması vardır

 1. Ozmotik retansiyon (suda eriyen maddelerin emilememesi bağırsak içine su çeker)
  • Laktoz intoleransı (emilemeyen şekerler)
  • Fazla antiasit kullanımı (antiasitteki emilemeyen elektrolitler)
 2. Sekretuar diyare (Lümene sıvı ve elektrolit sekresyonu)
  • Steatore (yağ asitleri ince ve kalın bağırsağı uyarır)
  • İleal rezeksiyon (dihidroksi safra asitlri)
  • Pankreas adacık hücre tümörleri (vazoaktif intestinal peptid)
  • Karsinoid tümörler (serotonin ve substance P)
  • Medüller tiroid kanseri (kalsitonin)
  • Taoksik bakteriler (E. coli, V, colera ve diğerleri)
 3. Eksüdasyon (İnflame bağırsaktan lümene protein, kan ya da mkus salgılanması).
 4. Bağarsak içeriği ile mukoza lümeni temasında bozukluk
  • Hızlı transit (geçiş)
  • Yavaş transit (geçiç), bakteri normalden fazla artışına (overgrowth), bu da diyareye neden olur.
  • İrritable bağırsak (bowel) sendromu, sinirsel, psikolojik diyare.

 

Bristol gaita, dışkı tablosu
Bristol gaita, dışkı tablosu

Resim wikipedia‘dan alınarak revize edilmiştir.

« Sözlüğe Dön