Yağ Asidi

Yağ Asidi

Yağ asidi; uzun bir alifatik zincir (doymuş ya da doymamış) ve karboksilik asitten oluşan moleküllerdir (-COOH). Alifatik zincir, birbirine bağlı karbonlardan oluşan zincirlerdir, bu karbonlara da hidrojen bağlanır. Karbonların hepsi tek bağla birbirine bağlı ise doymuş, zincirlerde çift bağ ya da bağlar varsa doymamış olarak nitelendirilirler (monoansatüre, poliansatüre).

Yağ asitleri, yağlarda ve hücre zarında (fosfolipid ve glikolipidin bir parçası olarak) bulunurlar. Yağ asitleri hayvansal ve bitkisel yağlardan gelir. 3 karbonlu gliserole, 3 yağ asiti bağlanınca trrigliseritler ortaya çıkar. Yağ asitleri metabolize edildiğinde karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla ATP üretilir, bu nedenle hayvanlar için önemli bir besindirler.

Yağ asitleri satüre ve ansatüre olmalarının dışında uzunluklarına göre de sınıflandırılırlar.

  • Kısa Zincirli Yağ Asitleri: Alifatik zincirde 5 ya da daha az karbon bulunur.
  • Orta Zincirli Yağ asitleri: Alifatik zincirde 6 -12 karbon bulunur.
  • Uzun Zincirli Yağ asitleri: Alifatik zincirde 13 -21 karbon bulunur.
  • Çok Uzun Zincirli Yağ asitleri: Alifatik zincirde 2 ya da daha fazla karbon bulunur.

 

Synonim(s):
yağ asitleri
« Return to Dictionary