Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Ameliyat Videosu.

İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü.

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 36-E
Preoperatif Tanı Medikal tedaviye dirençli gastroözofageal reflü + Tip 1 (Sliding)
hiatal (4 cm) herni
Postoperatif Tanı Postoperatif Tanı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV+ Ornidazol 500
mg IV
DVT Proflaksisi Varis çorabı
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Soft dren
Spesimen Yok

 

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda, bacaklar aralanarak yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben 16F Foley kateter takıldı . Karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Trokarlar girildikten sonra ameliyat masasına ters Trendelenburg pozisyonu verildi.

Trokar Giriş Yerleri

Göbeğin 4-5 üzerinde orta hatta 10 mm lik trokar yerleştirildi (optik port), gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Diğer trokarlar; sağ subkostal midklavikular hatta 10 mm (karaciğer ekartörü), ksifoidin 2 cm altından 5 mm (çalışma portu), sol subkostal midklavikular hatta 10 mm çalışma portu, sol subkostal ön aksiller çizgi 5 mm asistan portu.

Yapılan İşlem

10 mm’lik karaciğer ekartörü kurulduktan sonra, karaciğer sol lobu karın ön duvarına doğru uzaklaştırıldı. Küçük omentum harmonik kesici ile açıldı. Daha sonra asistan portundan yerleştirilen bir tutucu ile, mide hastanın sol bacağına doğru çekildi. Özofagus ön yüzündeki periton açıldı. Diseksiyona sağ krus boyunca devam edildi. Böylece sol krus da açığa çıktı. Özofagus, her iki vagus korunarak, künt disseksiyonla mobilize edildi ve bir teyp ile askıya alındı. Sağ ve sol krus iki adet 0 numara ipek sütür ile yaklaştırıldı. Daha sonra midenin fundusu, short gastrik damarlar kesilerek mobilize edildi. Daha sonra mide fundusu, abdominal özofagusun arkasından çekildi ve 360 derecelik fundoplikasyon oluşturuldu. 2/0 ipek dikişler ile özofagus solundaki fundustan, özofagus ön yüzünden ve özofagus sağındaki fundustan geçilerek bağlandı. Bu şekilde 1 cm aralıkla 3 dikiş kondu. Teyp çıkarıldı ve fundoplikasyon kenarına asistans trokar girişinden bir adet soft dren kondu. 5 mm’lik girişlerde sadece cilt, 10 mm lik girişlerde hem cilt hem fasya kapatıldı (3/0 prolene ve 0 Vicryl ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler