Submukoza

Submukoza

Submukoza (mukozanın altında), tela submucosa. Gastrointestinal, solunum ve üriner sistem organlarının (içi boşluklu, kanal yapısındaki organlar) mukoza denen en içteki tabakanın altında bulunan bağ dokusu tabakasıdır. Bu bağ doku (gözeli doku) mukoza ile sirküler düz kas tabakasını birbirine bağlar. Sirküler kas tabakası da longitüdinal kas tabakasının içinde bulunur. Sindirim sistemi kanalının 4 tabakası bulunur. İçten dışa; mukoza, submukozamuskularis externa, ve seroza. Mukoza da üç tabakadan oluşur; içten dışa; 1) Epitel (emilim, sekresyon), 2) Lamina propria, 3) Muskularis mukoza

Önemi

Mukozayı ve muskularis propriayı besleyen damarlar (geniş arteriol ve venüller), lenfatikler ve sinirler bu tabakada gelişmiş bir ağ şeklinde bulunur. Parasempatik ganglionlar burada yassılaşarak submukozal pleksusu oluştururlar (Meissner’s plexus). Mukozadan emilen maddeler, submukozadaki kan damarlarına aktarılır. Endoskopi sırasında boyama, poliplerin eksizyonu için serum fizyolojik ve adrenalin enjeksiyonları submukozal alana yapılır.

 

Synonim(s):
Submukozal
« Return to Dictionary