Anal Fistül

Anal Fistül

Anal fistül, cilt ile sindirim sisteminin sonundaki kaslarla çevrili açıklık (anüs) arasında gelişen enfekte bir tüneldir.

Çoğu anal fistül, bir anal bezde başlayan enfeksiyonun sonucudur. Anal bezdeki enfeksiyon önce apseye dönüşür. Apse, kendiliğinden patlar veya cerrahi olarak boşaltılır. Sonra apse küçülür, fistüle dönüşür. Apsenin boşaldığı ciltteki delik ile enfeksiyonlu anal bez arasında derinin altına bir tünel oluşur.

Anal fistülün belirtileri; anal bölgede akıntı, ağrı, şişlik ve dış ağzın (delik) görülmesidir. Tanı genellikle muayene ile konur; dış açıklık ve akıntı görülür, tuşede fistül traktı ele gelir. Ameliyat esnasında, dış açıklıktan stile (klavuz tel) konarak ve boya (metilen mavisi) verilerek emin olunur.

Karmaşık vakalarda, fistülografi, endoanal-endorektal ultrasonografi ve MR, BT (bilgisayarlı tomografi) çekilebilir.

Anal fistülün başlıca 4 tipi vardır (Parks Sınıflaması):

  • İntersfinkterik,
  • Transsfinkterik,
  • Suprasfinkterik,
  • Ekstarsfinkterik.

Anal fistül tedavisinde genellikle cerrahi gerekmektedir. Cerrahinin tipi fistülün yeri ve karmaşıklığına bağlıdır. Tedavinin yanonda ameliyatın diğer hedefleri; nüksü önlemek ve sfinkter kaslarını korumaktır. Bu kasların (sfinkterlerin) hasarlanması dışkı tutamama yol açabilir (inkontinans).

anal fistül
anal fistül

Resim Wikipedia‘dan alınmıştır.

« Return to Dictionary