Perianal Apse

Perianal Apse

Perianal Apse, Anüs çevresinde apse (çıban, cerahat). Anüs ve çevresinin fokal, subkutanöz ve pürülan iltihabı sonucu irin birikimidir. Anüs çevresindeki yumuşak dokuları tutar.

Hastalığın oluşmasındaki mekanizma kriptoglandüler teori ile açıklanır. Bu teoriye göre perianal apseler anüs bölgesinde cildi nemlendirmek ve dışkı çıkışını kolaylaştırmak için gerekli anal glandların (salgı bezleri) bu bölgede bol miktarda olan bakteriler nedeniyle iltihaplanması sonucu oluşur (kriptit). Ayrıca Crohn hastalığı, bu bölgeye uygulanmış cerrahi girişimler ve travma, daha önce perianal apse öyküsü bulunması, radyasyon, obezite, diyabet, tüberküloz, immün yetmezlik, malignite hastalığı tetikleyen faktörlerdir.

Perianal Apselerin Sınıflaması (Çeşitleri)

  • Perianal (40-45)
  • İskiorektal (20-25)
  • İntersfinkterik (15-20)
  • Supralevator (5-10)

Perianal apse erkeklerde daha sık görülür. Her yaşta olabilmesine rağmen en çok 30-40 yaş arasında rastlanır. Perianal apse şiddetli bir ağrı ile başlar. Daha sonra makat çevresinde kızarıklık, ısı artışı, akıntı, yüksek ateş, halsizlik oluşur. Tanısı rektal tuşe, vajinal tuşe, endorektal ultrasonografi (ERUS) veya MRI ile konur.

Perianal apsenin tedavisi, insizyon ve drenaj ile yapılır. Perianal apse üzerine haç şeklinde insizyon yapılır. İnsizyon olabildiğince minimal tutulmalıdır. Perianal apseler lokal anestezi ile kolayca drene edilebilir. Ayrıca özel durumlarda antibiyotik tedavisi verilmelidir.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

« Return to Dictionary