Hiatal Herni

Hiatal Herni

Hiatal Herni, midenin bir kısmının, diyaframda yemek borusunun geçtiği açıklıktan (özofageal hiatus) yukarı kaçmasıdır. Hiatal herniler ile diyer diyafram hernileri birbirine karıştırılmamalıdır.

Hiatus açıklık demektir. Diyaframda birçok hiatus bulunur; özofagus hiatusu, inferior vena kava hiatusu, aort hiatusu, foramen Morgagni (sternokostal üçgen), foramen Bochdalek (lumbokostal üçgen). Hiatal herni denince kastedilen, özofagus hiatusundan gelişen hernilerdir.

Hiatal Herni Tipleri

  • Tip I (Sliding Hiatal Herni); Midenin üst kısmı gastroözofageal bileşkeyle beraber kayar (sliding).
  • Tip II (paraözofageal Herni); Midenin üst kısmı, fundusu yukarı devrilir (rolling), özofagogastrik bileşke yerindedir.
  • Tip III; Mikst tip (tip I ve II beraber).
  • Tip IV; Herni kesesinde omentum kolon gibi başka organlar da bulunur.

Hiatal Herni Belirtileri Nelerdir

Hiatal herni belirtileri, herninin tipine göre değişir. Tip 1 hiatal herni gastroözofageal reflüye neden olmuşsa, postürle şiddetlenen retrosternal yanma/regürjitasyon, ağrı görülür. Tip 2-3 hiatal hernide gastroözofageal reflü gelişebilir gelişmeyedebilir, yani reflü semptomları değişkendir, erken doyma, dolgunluk, postprandial ağrı görülür. Tip 4 hiatal herni bulguları hafif semptomlardan katastrofik komplikasyonlara kadar değişir.

Hiatal Herninin Komplikasyonları

Tip 1 hiatal hernide reflüye bağlı olarak özofajit, darlık, kanama, aspirasyon görülebilir. Tip 2-3 hiatal hernide midede ülserasyon, kronik kanama gelişebilir.Tip 4 hiatal hernide akut obstrüksiyon, strangülasyon, ülserasyon, akut kanama, perforasyon, aspirasyon ortaya çıkabilir.

Hiatal Hernini Tedavisi

Tip 1 hiatal herni semptom vermiyorsa tedavi gerekmez. Ancak gastroözofageal reflü varsa ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi başarısız olursa cerrahi gerekir. Tip 2,3,4 hiatal herniler semptom vermese bile tespit edildiklerinde ameliyat endikasyonu doğar, çünkü gelişen komplikasyonlar ölümcül olabilir ve cerrahi tedavi uygulanmazsa hastalık sürekli ilerler.

Hiatal Herniler
Hiatal Herniler
« Return to Dictionary