Hiatus

Hiatus

Hiatus, yarık, açıklık anlamındadır. Tıpta çeşitli yapıların geçtiği açıklıklar için kullanılır. Örneğin özofageal hiatus, yemek borusunun göğüs boşluğundan karına geçtiği seviyede, diyaframdaki açıklıktır. Genel cerrahide tek başına hiatus ya da hiatal herni dendiğinden özofageal hiatus kastedilir. Hiatus hernisi / hiatal herni midenin bu açıklıktan yukarı doğru kayması (fıtıklaşması) ile oluşur.

Diyafram Anatomisi
Diyafram Anatomisi

Diyafram Hiatusları ve Foramenler

  • Özofagus Açıklığı (Hiatusu): İçinden özofagus, sağ ve sol Nervus Vagus,
    a. ve v. gastrika sinistranın özofageal dalları geçer.
  • İnferior Vena Cava Açıklığı (Hiatusu): İçinden vena cava inferior, sağ nervus phrenicus (sağ frenik sinir) geçer.
  • Aort Açıklığı (Hiatusu): İçinden aort, ductus thoracicus, vena azygos, vena hemiazygos geçer.
  • Foramen Morgagni (Sternokostal Üçgen): İçinden sağ ve sol a. ve v. epigastrica superior geçer.
  • Foramen Bochdalek (Lumbokostal Üçgen): Diyafram fetal hayatın 8-10. haftalarında kapanır. Foramen Bochdalek, plöroperitoneal membranın tam kapanamaması nedeniyle oluşur. Normal insanda Foramen Bochdalek bulunmaz yani kapalıdır. İçinden geçen herhangi bir anatomik yapı da yoktur. (Vincenz Alexander Bochdalek, 1801-1883, Çek Anatomi Profesörü).
« Return to Dictionary