Özofajit

Özofajit

Özofajit; Özofagusun inflamasyonudur (yemek borusunda iltihabi reaksiyon).

Özofajit, öncelikle özofagus mukozasını etkiler. Enfeksiyon, kimyasal travma (mide asiti, kostik içimi), nazogastrik sonda nedeniyle irritasyon veya mide içeriğinin reflüsüne bağlı olarak oluşabilir. En sık nedeni gastoözofageal reflüdür(GÖRH).

Gastroözofageal reflü, asitli mide içeriğinin özofagusa geçmesi ve asidin burada hasar yapmasıyla oluşur. Sigara ve alkol kullanımında, yağlı yemeklerden sonra ve yatar pozisyonda bu durum ağırlaşırken (reflü), dik pozisyonda mide içeriğinin özofagusa geçişi zorlaşır. İlerlemiş özofajit tablolarında özofagus hasarına bağlı olarak nadir de olsa mide içeriği akciğerlere kadar kaçabilir. Bu durum kuru öksürük, ses kısıklığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini gösterir. Ancak tipik olmayan bu şikayetler tanıyı belirlemek için tek başına yeterli değildir. Bunun için endoskopi veya 24 saatlik pH kaydı yapılabilir.

Endoskopide görülen inflamasyonun şiddeti Los Angeles (LA) sınıflamasına göre şöyledir;

Özofajit tedavisi, özofajite neden olan etkene bağlı olarak değişir. Örneğin enfeksiyon durumlarında antibiyotik tedavisi uygulanırken, gastroözofageal reflüye bağlı olarak gelişenlerde mide asidini azaltan ilaçlar verilir. Tedavi konusunda en önemli husus erken tanıdır. Çünkü tedavi edilemeyen olgularda özofagus bölgesinde hasar artar ve bu hasara bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Bunlardan en önemlileri özofajite bağlı özofagus darlıkları ve özofagus mukozasındaki değişimlerdir. Uzun süre tedavi edilemeyen ve ilerleyen olgularda özofagus kanserinin gelişme olasılığı artar.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

Synonim(s):
özefajit
« Return to Dictionary