İrritasyon

İrritasyon

İrritasyon: [İng. Irritation] Tahriş; deri veya mukozada tahriş nedeniyle oluşan durum, inflamasyon ön durumu. İrritan madde ile oluşur.

Uyarı, irkilme; Vücudun herhangi bir kısmının, bir uyarana karşı aşırı derecede duyarlı olması.

Biyoloji ve fizyolojide irritasyon, alerji ya da doku hasarına yüzünden bir inflamasyon ya da ağrılı reaksiyon gelişmesidir. İrritasyona neden maddeye irritan denir. İrritan maddeler genellikle kimyasal maddelerdir (örneğin fenol ve kapsaisin). Ancak mekanik, termal (ısı) ve ışınsal uyaranlar da (örneğin ultraviyole ışığı veya iyonlaştırıcı radyasyonlar) irritasyon yapabilir.

İrritasyon, bazı alerjenlere maruziyet nedeniyle de oluşabilir, örneğin kontakt dermatit, mukozal irritasyon ve prurit (kaşıntı) gibi. Mukozalar en çok irritasyon görülen bölgelerdir. Çünkü yapışkan doğaları nedeniyle (mukus) alerjenleri çekerler.

Karmaşık organizmalarda, alerjik bir yanıt irritasyona neden olabilir. Allerjen, irritandan biraz daha farklı bir mekanizma ile irritasyon yapar. Allerjen immun sistemi etkileyerek bir duyarlılık oluşturur (allerji). İmmun sistemin bu allerjene karşı aşırı duyarlılığı irritasyona neden olur.

İrritasyon İlel İlgili Örnekler

  • Kimyasal irritasyon
  • Periton irritasyonu
  • Cilt irritasyonu (egzama)
  • Göz irritasyonu

Yazan: Dr. Selmin Sena Kol

Synonim(s):
irritasyon
« Return to Dictionary