İnflame

İnflame

İnflame, İltihabi reaksiyon gelişmiş. İnflamasyon, Latince “inflammatio” dan gelir. Patojenler (bakteri virüs vb), hasar görmüş hücreler ya da irritan maddeler gibi zararlı etkilere karşı vücudun verdiği kompleks biyolojik yanıttır. Burada immün hücreler, kan damarları ve moleküler mediatörler rol alırlar.

İnflamasyonun görevi hücre hasarının nedenlerini ortadan kaldırmak, nekroza uğrayan hücre ve dokuları temizlemek ve doku onarımının başlangıcını sağlamaktır.

İnflamasyonun klasik bulguları; ateş, ağrı, kızarıklık, şişlik ve fonksiyon kaybıdır. İnflamasyon kazanılmış (adaptif) immünite gibi spesifik patojenlere karşı oluşmaz (allerjiden farklıdır). Doğal immünitenin bir mekanizması olarak değerlendirilen genel bir yanıttır.

İnflamasyon akut ve kronik olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

Akut inflamasyon; vücudun zararlı uyaranlara karşı verdiği başlangıç tepkisidir. Bu tepki plazma ve lökositlerin (özellikle granülostilerin ) kandaki seviyelerinin arttırılıp hasar görmüş dokulara yönlendirilmesiyle oluşmaktadır. Vasküler sistem, immün sistem ve hasar görmüş dokudaki bazı hücrelerin de dahil olduğu bazı biyokimyasal olaylar immün yanıtın stimülasyonundan ve olgunlaşmasından sorumludur.

Uzun süreli inflamasyonda ise (kronik inflamasyon) inflamasyonun görüldüğü bölgede mononükleer hücreler gibi hücrelerin progresif bir şekilde artışıyla simultane destrüksiyonlar ve iyileşme alanları görülür.

Akut ve Kronik İnflamasyonun Karşılaştırılması

Akut İnflamasyon Kronik İnflamasyon
Neden olan ajanlar TBakteriyel patojenler, hasarlı dokular Parçalanmayan patojenlere, viral enfeksiyona, kalıcı yabancı cisimlere veya otoimmün reaksiyonlara bağlı kalıcı akut inflamasyon
İnflamasyonu Oluşturan Majör Hücre Topluluğu Nötrofiller (primer), bazofiller (inflamatuar yanıt), ve eozinofiller (helmint solucanlara ve parazitlere yanıt), mononukleer hücreler (monositler,makrofajlar) Mononukleer hücreler (monositler,makrofajlar, lenfositler, plazma hücreleri),fibroblastlar
Primer mediatörler Vazoaktif aminler, eikozanoidler IFN-γ ve diğer sitokinler, büyüme faktörleri , reaktif oksijen radikalleri, hidrolitik enzimler
Başlangıç Anında Gecikmiş
Süre Bir kaç gün Bir kaç ay-yıl
Sonuçlar Doku iyileşmesi, abse formasyonu, kronik inflamasyon Doku yıkımı, fibrozis, nekrozis

Yazan: Dr. Hasan Furkan Çaycı

Synonim(s):
inflame, enflame
« Return to Dictionary