Proksimal

Proksimal

Proksimal, proximal; Latince proximus’dan gelir, en yakında demektir. Distal’in zıttıdır. Distal Latince distare’den gelir, en uzak demektir. Anatomide proksimal ve distal, vücuda yakınlık ve uzaklığı ifade eder. Mesela üst kol proksimalde, el distaldedir.

Bazen da referans noktasına göre bu terimler anlam kazanır. Mesela gastrointestinal sistemin en proksimal kısmı ağız, en distalinde ise anüs bulunur. Yani referans nokta ağızdır. Buna göre proksimal ince bağırsak denince duodenum ve jejunum, distal ince bağırsak denince de ileum anlaşılır. Kolon anatomisinden bahsederken ya da kolonososkopi raporlarında da çıkan kolonun proksimali, çekuma yakın bölge; çıkan kolonun distali ise hepatik fleksuraya yakın bölgeyi işaret eder.

Arterin distalinde durum venlerden farklıdır. Arteryel sistemde merkez (proksimal) kalp iken, venöz sistemde en distal kısım kalptir. Diğer bir deyişle arterlerin organa yakın kısımları distaldir, venlerin ise organa en yakın yani doğdukları kısım proksimaldir. Bu yüzden distal splenorenal şantta, splenik ven superior mezenterik vene döküldüğü yerden kesilir (burası dalaktan en uzak noktadır yani venin distalidir). Proksimal splenorenal şantta ise, splenektomi yapılır ve dalağa yakın olan splenik ven ucu (burası dalağa en yakın noktadır yani venin proksimalidir) sol renal vene dikilir.

Anterior, posterior, ventral, dorsal, medial, lateral, proksimal, distal
Anterior, posterior, ventral, dorsal, medial, lateral, proksimal, distal
Synonim(s):
Poximal
« Return to Dictionary