Sfinkterotomi

Sfinkterotomi

Sfinkterotomi, cerrahi olarak sfinkterin kesilmesi işlemi. Sfinkter, kanal şeklindeki yapıları sararak, kanalı açıp kapatan kas halkasıdır.

Bazı Sfinkterotomi Örnekleri:

  • Endoskopik sfinkterotomi; cerrahın ortak safra kanalı ile ilgili bir problemi düzeltmesine izin vermek için aletleri ve cerrahi alanı görselleştirmek için bir kameranın yerleştirildiği minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. İşlem esnasında, ortak safra kanalından ve pankreatik kanaldan drenaja ve tıkanmış safranın serbest bırakılmasına izin verilir.
  • Lateral internal sfinkterotomi (makat iç kasının kesilmesi); günümüzde makat çatlağının (anal fissür) cerrahi tedavisinde en yaygın olarak kullanılan teknik lateral internal sfinkterotomidir. Bu teknik, makat bölgesinde istirahat basınçlarının yüksek olmasına neden olan, internal anal sfinkterin cerrah tarafından kesilmesidir. Makat çatlağı ameliyatı, narkoz (genel anestezi), iğne ile makatın uyuşturulması (lokal anestezi) ve belden uyuşturma (spinal anestezi) ile gerçekleştirilir. Makat çatlakları ön veya arkada olduklarında bu işlem makatın sağ ve sol yanından makat iç kasına ulaşarak gerçekleştirilir.

Yazan: Dr. Ayşenur. Hilal Göker

« Return to Dictionary