Perine

Perine

Perine (bölgesi), apış arası, anüs ile üreme organı arasındaki bölge

  1. Perine bölgesi anüs ile üreme organı arasındaki bölge
  2. Kuyruk sokumundan pubise uzanan uyluklar arasındaki alandır. Posteriorunda anüs ve anteriorunda dış genital bölge bulunur.
  3. Apertura inferior pelvis minoris’in açıklığını kapatan pelvis döşemesi oluşumların bulunduğu bölgeye denir.

Perinenin sınırları; önde os pubis, ön-yanlarda ischiopubic ramus’lar, yanlarda tuberositas ischiadicus’lar, arka-yanlarda ligamentum sacrotuberale ve arkada coccyx’in sınırladığı bölgedir. Perineum, tuber ischiadicum’lardan geçen transvers bir hat ile iki üçgen bölgeye ayrılır. Canalis analis’in bulunduğu arkadakine trigonum anale, dış ürogenital yapıların bulunduğu öndekine de trigonum urogenitale adı verilir.

Perine pelvis tabanının dış yüzünü oluşturur. Pelvis organlarının ve pelvik taban kaslarının önemli bir destek noktasıdır. Aynı zamanda bu bölgedeki kaslar gaz, gaita ve idrar tutma açısından oldukça önemlidir.

Doğum sırasında perineum yırtılabilir ve sonucunda üriner meatus ile anal sfinkterde hasar meydana gelebilir. Perineal bir yırtıktan kaçınmak için doğumun ikinci evresinde vajinal açıklığı büyütmek amacıyla planlı cerrahi bir kesi yapılır. Doğumdan sonra bu kesi tekrar dikilir. Bu işleme epizyotomi veya perineotomi adı verilir. Daha önceden bu işlem her doğumda rutin olarak yapılırken artık sadece gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

« Return to Dictionary