Hemoroid Tanısı (Teşhisi)

  • Muayenede dış hemoroidler kolayca görülür.
  • Rektal tuşede iç hemoroidlerin hissedilmesi zordur çünkü oldukça yumuşaktırlar, kitle olup olmadığı incelenir.
  • Anoskopi, yaklaşık 10 cm lik kısım görülebilir
  • Rektoskopi, yaklaşık 25 cm lik kısım görülür.
  • Fleksibl Rektosigmoidoskopi, Yaklaşık 60-70 cm görülebilir
  • Kolonoskopi, tüm kolon hatta terminal ileumun son 10-15 cm si görülebilir.
İnternal hemoroidler kanama yapması, prolobe olması ve/veya tromboze olması gibi semptomlarla kendini gösterir. İnternal hemoroidlerde medikal tedavi ile sonuç alınmaz ise lastik bant ligasyonu veya cerrahi tedavi şekillerinden biri tercih edilir. Ayırıcı tanıda anal kaşıntı, anal fissür, anal fistül, hipertrofik papilla, kondilomata akümünata, proktit (non-spesifik veya radyasyon), tümör, iltihabi barsak hastalığı, rektal prolapsus, portal hipertansiyon ve prostat büyümesi göz önüne alınmalıdır. Bu hastalıklardan herhangi birisini hasta hemoroid zannedilebilir veya bunlar gerçek hemoroidlerle birlikte de görülebilir.

Kolon , Rektum ve Anüs