Nonspesifik

Nonspesifik

  1. Tıpta, bilinen bir nedeni olmayan hastalık. Belli bir patojen (bakteri vb) yada immun sistem bozukluğu hastalığa neden olmamıştır. Örneğin, nonspesifik üretrit, nonspesifik rektit-kolit (ülseratif kolit ya da Crohn hastalığına benzemeyen).
  2. Farmakolojide, nonspesifik ajan dendiğinde, etkisi seçici olmayan anlamındadır.
  3. Belli bir maddeye karşı etkili değil (spesifik değil), genel etkileri olan.
  4. Nonspesifik Semptom: Sempromlar belli bir hastalığı işaret etmiyor. Örneğin yorgunluk, kilo kaybı, ateş gibi.
  5. Nonspesifik Lezyon, Nodül, İntensite, Sinyal değişikliği: Ultarasonografi ya da BT, MR gibi tetkiklerde ne olduğu anlaşılamayan (tanımlanamayan) lezyonlar için kullanılır. Örneğin bu lezyonlar ne kanser tam olarak kanser özelliği göstermekte ne de diğer iyi huylu hastalıklara benzemektedir.
  6. Nonspesifik Granülomatöz Lezyon: Patolojik incelemede dokuda granülomatöz lezyonlar görülmekle beraber bunun sbebi ayırt edilememektedir (örneğin tüberküloz vb. bir tanıya uymamaktadır)
  7. Nonspesifik İmmünite: Doğuşta var olan immunitedir (bağışıklıktır). Özel bir antijene değil, birçok antijene (yabancı proteine) cevap verir, saldırır. Bunu sağlayan immun sistem hücreleri makrofaj, nötrofil ve dendritik hücrelerdir.
Synonim(s):
non-spesifik
« Return to Dictionary