Hemoroidde Minimal İnvazif İşlemler (Küçük Ameliyatlar)

Trombektomi

Lokal anestezi altında eliptik bir kesi ile bu kısım üzerindeki cilt çıkarılır, içindeki trombüs boşaltılır. Trombüs loküle (göz göz) olduğu için düz bir insizyon genellikle yeterli olmaz.

Hemoroidlerin Lastik Bantla Ligasyonu

Herhangi bir benign anorektal hastalığı olmayan ve eksternal hemoroidle birlikte görülmeyen, sürekli kanayan evre 1 ve 2 internal hemoroidler, kısmen ağrısız bölge olarak anorektal halka (dentat line) veya üzerine lastik band uygulanarak tedavi edilebilirler. Ancak internal hemoroidle birlikte diğer benign anorektal hastalıklarda var ise (fissür,fistül,geniş hipertrofik papilla vs.) o zaman cerrahi eksizyon gerekir. Bant dentat çizginin üzerinde (iç hemoroidlere) uygulanmalıdır. Dentat çizginin altında yapılan uygulamalar ciddi ağrıya neden olur. Bant sonrası 1 hafta içinde hemoroid düşer, bantın bölgeside fibrozis ile iyileşir. Banttan sonraki ilk günler ağrı olabilir, 2-4 gün arasında hafif bir kanama olabilir. İşlem sonrası rahatsızlığı en aza indirmek için bir seferde en fazla bir veya en fazla iki hemoroid bantlanmalıdır. Hastada eğer yabancı bir materyal (meme implantı, pacemaker veya eklem protezleri gibi) mevcut ise band uygulanmamalıdır. Çünkü bant düşünceye kadar geçecek birkaç gün içinde oluşacak doku nekrozundan gelişen bakteriyemiye sekonder enfeksiyonlar bildirilmiştir. Literatürde bu işlem sonrasında pelviste çok geniş enfeksiyonlar olabileceğini ve hatta bunların ölüme bile neden olabileceğini bildiren yayınlar olduğu bilinmelidir.

Hemoridde Enjeksiyon (iğne, skleroterapi)

Evre 1,2 ve bazı evre 3 hemoroidlerin içine sklerozan madde enjekte edilerek yapılır. Sklerozan madde damarı büzüştürerek hemoroidin küçülmesini sağlar. Polidokanol (Aethoxysklerol) ve fenol ülkemizde sık kullanılır.

Koagülasyon (İnfrared, Lazer ya da Bipolar Koter)

Evre 1 ve 2 internal hemoroidlerde kullanılır. Bu yöntemlerin yan etkisi az olmakla bereber nüks oranları lastik banttan oldukça yüksektir.

Kolon , Rektum ve Anüs