Loküle

Loküle

Loküle, göz-göz, küçük boşluklar ya da bölmelerden oluşan. Apse ya da sıvı birikimlerinde lokülasyon olmasının önemi şudur ki, apse ya da sıvının tamamen boşaltılabilmesi için, tüm boşlukların (lokülasyonların) parçalanıp boşaltılması gerekir. Açık cerrahi işlemlerde bunu yapmak kolaydır ancak bu tür apse ve sıvılar perkütan kateterler ile tamamen boşaltılamaz.

Örnekler

  • Loküle sıvı kolleksiyonu ya da apse
  • Loküle Ampiyem
  • Loküle Plevral Effüzyon: Plevradaki sıvının bir cep içinde sınırlı kaldığı effüzyon türüdür.
  • Loküle Pnömotoraks: Bir pnömotoraks çeşididir. Lokal bir alanda hapsolmuş bir hava cebi şeklindedir. Bunlar daha önce ARDS nedeniyle mekanik ventilatör tedavisi alanlarda, plevra inflamasyonu geçirenlerde ve plörodez yapılanlarda görülür. Subplevral bülle karışabilir.
« Return to Dictionary