Prolapsus

Prolapsus

Prolapsus, sarkma, dışarıya çıkma. Tıpta bazı organ ya da yapıların dışarıya kayması anlamında kullanılır (Örneğin; rektum, uterus, hemoroid). Bazen prolabe olarak da kullanılır.

 • Rektal Prolapsus: Total rektal prolapsus da denir. Rektumun sarkarak, görülebilecek şekilde anüsten dışarıya çıkmasıdır.
 • Rektal Mukozal Prolapsus: Rektumun sadece en iç tabakasının (mukoza) anüsten dışarı sarkmasıdır. Genellikle ilerlemiş iç hemoroidler nedeniyle gelişir.
 • Prolabe Hemoroid: İç hemoroidlerin anüsten dışarıya sarkmasıdır.  İç hemoroidlerin sınıflaması prolapsus derecesine göre sınıflanır. Evre 2, 3, ve 4’de hemoroidler prolabe olur.
  • 1. Derece Hemoroid: Anal kanaldadırlar, ıkınmakla dentat line ı geçebilir. Prolabe değildirler (anüsten dışarı çıkmazlar).
  • 2. Derece Hemoroid: Anüsten dışarı prolabe olur (çıkar) ama kendiliğinden geri gider.
  • 3. Derece Hemororid: Anüsten dışarı prolabe olur (çıkar), içeri elle itmek gerekir.
  • 4. Derece Hemoroid: Anüsten dışarı prolabe olur (çıkar), elle içeri itilemez,  oldukça ağrılıdır.
 • Uterus Prolapsusu: Pelvik taban kasları zayıfladığı zaman uterus vajenin içine doğru kayar (düşer) bazan vajenden dışarıya çıkar. Pelvik taban kasları özellikle zor vajinal doğumlara bağlı olarak zayıflar.
 • Mitral Kapak Prolapsusu: Kalınlaşmış mitral kapağın sistol sırasında (kalbin kasılması) sol atriuma doğru devrilmesi.  (Mitral Kapak: Sol ventrikülden sol atriuma kanın geri kaçmasını engelleyen kalp kapağı)
 • Prolabe İntervertebral Disk: Lomber disk hernisi anlamında kullanılır. Vertebra korpusları (gövdeleri) arasındaki kıkırdak diskin dışarı doğru fıtıklaşmasıdır.
« Return to Dictionary