Ekojenite

Ekojenite

Ekojenite; ultransonda dokuların ses dalgalarını yansıtma (yankı-eko yapma) özelliği. Ekojen ya da hiperekojen dokular ses dalgalarının çarpıp geri döndüğü yapılardır (genellikle daha sert), ultrasonda beyaz görünürler (safra taşı gibi). Ses dalgalarının iletildiği ve yankının (ekonun) az olduğu yapılar (örneğin sıvılar) hipoekojen yani siyah görülürler (örneğin meme ve tiroid kistleri).

Yüksek ekojeniteye sahip olan dokulara “hiperekojen” denir ve genellikle medikal ultrasonografide görüntülerde daha açık renkte görülür. Aksine, düşük ekojeniteye sahip dokulara “hipoekojen (hipoekoik)” denir ve genellikle daha koyu renkte görülür. Ekojeniteye sahip olmayan alanlara “anekojen-anekoik” denir ve simsiyah görünür.

Ekojenite, 9 haftalık ikiz bebeklerin gövdesi ekojen (beyaz), içinde bulundukları amnion sıvısı ise hipoekojen (siyah) olarak görülüyor
Ekojenite, 9 haftalık ikiz bebeklerin gövdesi ekojen (beyaz), içinde bulundukları amnion sıvısı ise hipoekojen (siyah) olarak görülüyor

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

Kontrastlı Ultrasonografi (Microbubbles)

Sistemik dolaşına gaz dolu kabarcıklar verildiğinde, ultrasonografide daha iyi bir görüntü elde edilir. Gaz olarak, hava veya perflorokarbonazot gibi ağır gazlarkullanılır. Ağır gazlar suda suda zor çözünür. Bu nedenle kontrast etkinliği daha iyidir ve daha uzun sürer

Synonim(s):
ekojen
« Return to Dictionary