Ligasyon

Ligasyon

Ligasyon, kelime anlamı olarak baglamak demektir. Bir ipin (ligatür) doku etrafına sıkıca yerleştirildiği ve bağlandığı cerrahi işlemdir. Bu çoğunlukla kanamanın önlenmesi için bir kan damarını bağlamak veya bir kanalı kapatmak için yapılır.

Tubal ligasyon (tüplerin bağlanması) uterin tüpleri sıkıştırarak yapılan (Fallop tüplerinin bağlandığı) bir kadın sterilizasyonu şeklidir (doğum kontrolü).

Cerrah damara, damarın eksenine dik olacak şekilde bir hemostat (klemp) koyarak damarı tutar sonra bağlayarak sabitleştirir. Ligasyon (bağlama), ilk olarak  Hippocrates ve Galen’e tarafından kullanıldıysa da, yaklaşık 1500 yıl sonra Ambroise Paré tarafından ve  Jules-Émile Péan tarafından popülerize edildi (1870-1880 li yıllar).

Ligasyon işlemi hemoroid (basur), özofagus varisi ve ekstremite varisleri tedavisinde de kullanılmaktadır. Örneğin variste venöz ligasyon; safen ven, varisli bölgenin üst kısmında bağlanır ve distal kısımları çıkarılır.

Moleküler biyolojide Ligasyon: Bir enzim yardımı ile, iki nükleik asit parçasının birleştirilmesidir. DNA’nın moleküler klonlamasında önemli bir laboratuar prosedürüdür. Laboratuardaki ligasyon normal olarak T4 DNA ligaz kullanılarak yapılır, ancak standart DNA ligazı kullanmaksızın ligasyon prosedürleri de popüler olarak kullanılmaktadır.

Yazan: Dr. Çağdaş Uslu

« Return to Dictionary