İdiopatik

İdiopatik

İdiopatik, hastalığın nasıl geliştiği bilinmeyen. Genellikle kriptojenik kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Kelime kökeni olarak idiopatik, patolofizyolojisi bilinmeyen, kriptojenik ise orjini yani sebebi bilinmeyen anlamındadır. Örneğin; kriptojenik karaciğer sirozu, idiopatik pulmoner fibroz.

İdiopatik herhangi bir hastalığın başka bir bozukluğa ya da hastalığa bağlı olmadan gelişmesine veya sebebi bilinmeyen, sebepsiz olarak gelişen hastalıklara verilen isimdir.

Bazı hastalıkların oluşma nedenlerinden ortaya çıkarılanlar olduğu halde hastalığa yakalanan çoğunluk popülasyonda kesin neden ortaya konamaz. İşte bu durumlarda hastalığın kökeninin idiopatik olduğu söylenir.

Esansiyel kelimesi de bazen idiopatik manasında kullanılır. Örneğin esansiyel proteinüri , esansiyel trombositemi …

Primer kelimesi de aynı şekilde bazen idiopatik manasında kullanılmaktadır. Örneğin primer biliyer siroz, primer amenore…

Agnojenik kelimesi de (agno: bilinmeyen, jen: neden) nadir olarak idiopatik yerine kullanılan kelimelerdendir.

Kriptojenik kelimesi (kripto: gizli, jen: neden) nedeni gizli manasındadır ve aynı şekilde idiopatikle benzer anlama sahiptir.

Yazan: Dr. Hasan Furkan Çaycı

Synonim(s):
idiopatik, idiyopatik
« Return to Dictionary