Laparoskop

Laparoskop

Laparoskop, karın içini hem aydınlatan hem de gösteren bir fiberoptik teleskoptur. Laparoskopa bağlı bir monitörden (ekran) karın içine bakılır. 3, 5, 10 mm çapında teleskoplar, küçük kesilerden karın içine yerleştirilir.

Laparoskopi; karın içi ve pelvisin görülmesini sağlar. Bu sayede karın içi hastalıkların tanısı ve ameliyatlarında kullanılır (laparoskopik cerrahi).

2 tip laparoskop vardır. Birincisi, içerideki görüntüyü dışarıya aktaran (teleskop) ve dış ucuna bir kamera bağlanan sistemler (fiberoptik sistem). Hemen her hastanede bulunan standart sistemlerdir. İkinci tipte; kamera, teleskobun içerideki ucuna entegre edilmiştir, teleskobun dış ucuna ayrı bir kamera takmaya ihtiyaç yoktur, görüntü bir elektrik kablosu ile monitöre aktarılır (videoendoskopik sistem). Bu ikinci saydığımız sistem, laparoskoplarda nadiren kullanılır, günümüzde daha çok endoskopi sistemleri (gastroskopi, kolonoskopi) bu teknolojiyi kullanırlar.

Laparoskop sayesinde, birçok karın ameliyatı, birkaç küçük kesi vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre avantajları; daha küçük insizyonlar ve dolayısı ile daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, daha az yara infeksiyonu ve insizyonel herni, daha az karın içi yapışıklıklardır. Laparoskopik cerrahi ile bazı ameliyatların süreleri kısalırken bazılarınınki uzar. Fakat iyileşme genellikle ameliyat süresinden çok oluşturulan travmaya bağlıdır.

Laparoskopik ameliyatlar halk arasında kapalı, kansız ya da bıçaksız ameliyat olarak da bilinir.

Laparoskop ve Laparoskopi
Laparoskop ve Laparoskopi

Bu görsel wikipedia‘dan alınmıştır.

Yazan: Dr. Çağdaş Uslu

Synonim(s):
Laparoskopi, Teleskop, Laparoscope
« Return to Dictionary