NASH

NASH (Nonalkolik Steatohepatit)

NASH, nonalkolik steatohepatit. Basit karaciğer yağlanmasının ikinci evresidir.

Basit karaciğer yağlanmalarının %2-5 i ilerleyerek steatohepatite dönüşür. Nonalkolik steatohepatit, basit karaciğer yağlanmasının bir sonraki evresidir. Karaciğer hücrelerinin içindeki yağ birikintilerine inflamasyon (iltihabi reaksiyon) eklenmiştir. Karın sağ üst kadranda belli belirsiz bir ağrı, yorgunluk, halsizlik olabildiği gibi hiçbir belirti de olmayabilir. Hastaların %75 inde hepatomegali (karaciğer büyümesi) gelişir. Hastaların %20 sinde karaciğer sirozu gelişir.

Karaciğer yağlanmasının evreleri

  1. Basit Karaciğer Yağlanması (steatoz)
  2. Nonalkolik steatohepatit (NASH)
  3. Fibrozis (Karaciğer Fibrozu)
  4. Karaciğer Sirozu
« Return to Dictionary