Hepatomegali

Hepatomegali

Hepatomegali, karaciğer büyümesi. En çok obezite, kalp yetmezliği, hepatit, lösemi-lenfoma ve genetik hastalıklarda ortaya çıkar.

Hepatomegali Nedenleri

 • Karaciğer yağlanması (obeziteye ya da alkole bağlı)
 • Virűsler (Viral hepatitler, hepatit A,B,C)
 • Bakteriler (piyojenik karaciğer apsesi)
 • Parazitler (amip absesi, ameboma )
 • Genetik hastalıklar,
 • Metabolik bozukluklar,
 • Bazı ilaçlar, toksinler,
 • Otoimmüm hastalıklar (otoimmüm hepatit, sklerozan kolanjit, lupus,sarkoidoz),
 • Lipid depo hastalıkları (Gaucher, Nieman Pick)
 • Karaciğer tümőrleri (karaciğer metastazı, hepatosellüler karsinom, multipl myelom, lösemi, lenfoma)
 • Karaciğer kistleri (polikistik karaciğer hastalığı)
 • Konjestif (sol) kalp yetmezliği,
 • Hepatik ven trombozu (Budd Chiari sendromu)

Karın (karaciğer) muayenesinde, karaciğer sağ inguinal bölgeden itibaren palpe edilmeye çalışılır. Çünkü büyümüş karaciğerin kenarı inguinal bölgeye kadar inebilir. Karaciğer paple edilebiliyorsa, karaciğerin yüzeyi ve sertliğine de dikkat edilir. Örneğin metastaza bağlı büyümüş bir karaciğerin kenarları ve yüzeyi düzensiz ve serttir. Karaciğer yağlanmasında görülen hepatomegalide ise karaciğer yüzeyi ve kenarları düzgündür. Kalp yetmezliğine bağlı hepatomegalilerde, karaciğere biraz uzunca bastırıldığında, boyun venöz yapıdaki dolgunluk belirginleşir (hepatojügüler reflü).

Hepatomegaliye sebep olan hastalığa bağlı olarak, hepatomegaliye başka bulgular da eşlik edebilir.   Örneğin; anoreksi (iştah kaybı), kilo kaybı (siroz, kanser), bulantı-kusma, assit (siroz, kalp yetmezliği), sarılık, karın ağrısı (infeksiyöz, kalp yetmezliği).

Yazan: Dr. Çağdaş Uslu

Synonim(s):
karaciğer büyümesi
« Return to Dictionary