Veress İğnesi

Veress İğnesi

Veress iğnesi, laparoskopik ameliyata başlamadan önce karın içini şişirmek (pnömoperitoneum) için kullanılan yaylı bir iğnedir. İğneyi batırırken yaylı yuvarlak uç içe kaçar ve dıştaki keskin iğne karın tabakalarını deler. İğne karın içine girince yuvarlak uç geri çıkar ve bağırsakların yaralaması engellenir. İlk olark 1932 de Macar Dahiliyeci Janos Veress tarafından geliştirilmiştir. Tüberküloz hastalarını iyileştirmede güvenli bir şekilde pnömotoraks oluşturmak için kullanıyordu.

Synonim(s):
Veress Needle
« Return to Dictionary