İç halka

İç Halka

İç halka, anulus inguinalis profundus, internal ring. Karın ön duvarında, kasık bölgesinde, erkekte spermatik kordun kadında uterusun round ligamentinin geçtiği delik (halka). İnferior epigastrik damarların hemen lateralinde kalır. İndirekt inguinal herni  buradan karın dışına çıkar. [İng. İnternal inguinal ring, deep inguinal ring, Lat, anulus inguinalis profundus]

İç halka, İnguinal kanalın girişidir. Spina iliaca anterior superior ile symphisis pubis arasındaki mesafenin tam ortasındadır. Ligamentum inguinalenin hemen üstünde ve inferior epigastrik damarların lateralindedir. Bazılarına göre fasia transversalisiteki bir açıklık iken bazılarına göre fasia transversalisin tübüler bir uzantısı olup erkekte funnikukus spermatikusun fascia spermatica internasını, kadında ise lig. teres uterinin dış tabakasını kaplar.

İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni
İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni (Cilt Soyulmuş)
Hasselbach üçgeni
Hasselbach üçgeni (önden) (Cilt, Eksternal oblik fasyası ve karın yan duvar kasları soyulmuş)
Synonim(s):
iç halka, internal ring
« Return to Dictionary