Bakteriyemi

Bakteriyemi

Bakteriyemi, kan dolaşımında bakterilerin varlığı, bakteremi, bacteremia. Geçici, aralıklı veya sürekli olabilir. Geçici bakteriemi diş çekimi gibi dental işlemlerden kaynaklanabilir. Sağlıklı insanlarda geçici bakteriyemi belirti vermez ve kendiliğinden (tedavisiz) iyileşir. Sürekli bakteriyemi, endokarditin bir özelliğidir.

Normalde cilt yüzeyinde çeşitli bakteri türleri yaşar, üriner sistemin nemli mukozasında da bakteriler kolonize olabilir, alt gastrointestinal sistem ve diğer mukozal yüzeylerde de bakteriler bulunmaktadır. Bu bakteriler vücudun doğal bariyerleri ve bağışıklık sistemi tarafından kontrol edildiği sürece normalde zararsızdır. Güçlü bağışıklık sistemi olan sağlıklı insanlar nadiren bakteriyemi gelişir. Fakat ciddi hastalıklarda, immun sistem ya da bu bariyerler bozulduğunda, bakteriler kana karışırlar (bakteriyel translokasyon).

Bakteriyemi Gelişimine Neden Olabilecek Durumlar:

 • HIV enfeksiyonu
 • İmmun sistemi baskılayan ilaçlar
 • Uzun süren antibiyotik tedavisi; vücudun bakteri florasını değiştirir
 • Uzun süreli veya ciddi hastalık
 • Alkolizm veya diğer madde bağımlılıkları
 • Yetersiz beslenme (malnütrisyon)
 • Kanser için kemoterapi

Bakteriyemiye Anında Sebep Olabilen Durumlar:

 • Apseli bir diş de dahil olmak üzere apsenin boşaltılması,
 • Idrar yolu enfeksiyonu, özellikle mesane kateteri varlığında,
 • Dekübitüs ülserleri (bası-yatak yaraları),
 • IV ilaç kullanımı da dahil olmak üzere, sterilize edilmemiş iğneler kullanılan intravenöz prosedürler,
 • Uzun süreli IV damar yolu,

Bakteriemiye en sık neden olan bakteriler: Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Haemophilus ve Esherichia coli (E. coli) türleri.

Synonim(s):
bakteremi
« Return to Dictionary