Direkt İnguinal Herni

Direkt İnguinal Herni

Direkt inguinal herni, Hasselbach üçgeninden çıkan inguinal hernidir (kasık fıtığı). Direkt denmesinin nedeni, herninin inguinal kanaldan geçmeden direkt karın duvarından çıkmasıdır. Çünkü indirekt inguinal herni karından dışarıya, inguinal kanaldan geçerek (indirekt) çıkar (iç halka > inguinal kanal> dış halka). Bu yüzden indirekt inguinal herniler yeterince büyüdüğünde skrotuma inerken, direkt inguinal herniler skrotuma inmezler.

İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni
İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni

Hasselbach üçgeninin sınırları; rektus abdominis kasının kenarı, inguinal ligament ve inferior epigastrik arterdir. Diğer bir deyişle direkt inguinal herni, inferior epigastrik arterin medialinden çıkar.

Direkt kasık fıtığı, erkeklerde veya kadınlarda görülebilir, ancak erkekler direkt inguinal herni oranı 10 kat daha fazladır.

Karın duvarları yaşla birlikte zayıfladığı için, direkt fıtıklar orta yaşlılarda ve yaşlılarda ortaya çıkma eğilimindedir. Bunlar, etyolojisinde karın içi basınç artışı vardır; prostat hiperplazisi nedeniyle ıkınarak idrar yapmak, kronik öksürük, obezite, ağır kaldırma vb. Tedavisi cerrahidir.

Bir hastada aynı tarafta, hem direkt hem de indirekt inguinal herni varsa buna “pantolon fıtığı” denir (inferior epigastrik arter pantolonun ağına, herniler de pantolonun paçalarına benzetilmiştir).

« Return to Dictionary