Permeabilite

Permeabilite

Permeabilite;

  1. Geçirgenlik.
  2. Bir membranın, her iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği.(Osmoz veya difüzyon ile)
  3. Bazı maddelerin içlerinden katı, sıvı ve gazları geçirme özelliği
  4. Basınçlı bir gaz veya sıvının gözenekli bir ortamdan geçme oranı
  5. Ortamdaki manyetik akım yoğunluğunun alan şiddetine oranı olarak ifade edilen, bir ortamın manyetik alan tepkisinin ölçümü
  6. Bir ışık demeti bir çözeltiden geçerken ışığın çözeltiden geçen kısmı, transmittans
  7. Kayaçların ya da benzeri maddelerin akışkanları iletme kapasiteleri.
  8. Dışarıdan başka bir malzemenin diğer malzemenin içine girmesi olarak tanımlanabilir. Zeminin içinden su geçmesi olarak örnek verilebilir.

Vasküler Geçirgenlik (Permeabilite): Küçük molekülerin (örneğin su, oksijen, karbondioksit ve glukoz) kapillerin içine veya dışına geçmesi; doku solunumu

Artmış Vasküler Geçirgenlik(Permeabilite): Akut inflamasyonda kapillerin durumu; tunika intima tabakasındaki hücreler arasında daha büyük boşluklar oluşur ve plazma proteinleri gibi daha büyük moleküllerin ve nötrofiller, makrofajlar, fibroblastlar, plateletler ve bazen de eritrositler gibi hücrelerin kapiller duvardan dokuya geçmesine sebep olur.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

« Return to Dictionary