AST

« Return to Dictionary

Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT)

Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) (Normal Değeri: 0-50 U/L) Aspartat aminotransferaz (AST) karaciğer hastalıklarında ve özellikle parankim hasarına bağlı gelişenlerin tanı ve takibinde kullanılır. Aspartat aminotransferaz (AST), karaciğer, kalp, iskelet kası ve böbrekte bulunur.Ciddi artışlar (en az on kat, genellile 20-50 kat, 100 kata kadar artabilir). Miyokard infarktüsünde, akut karaciğer hücre hasarında (viral hepatit, iskemi, toksik hepatit) yükselir.Hafif-orta artışlar muskular distrofi, akut pankreatit, ezilme türü kas yaralanmalarında görülür. ALT/AST oranı çoğu hastalıkta 1 den küçük (AST daha fazla artar) iken viral hepatitlerde 1 den büyüktür (ALT daha fazla artar). AST ye önceleri SGOT da denirdi (glutamik oksalasetik transaminaz).

Eşanlamlılar:
SGOT
« Return to Dictionary