AST

AST (Aspartat Aminotransferaz)

AST, Aspartat aminotransferaz’ın kısaltmasıdır.  (AST, SGOT) (Normal Değeri: 0-50 U/L) karaciğer hastalıklarında ve özellikle parankim hasarına bağlı gelişenlerin tanı ve takibinde kullanılır.

Aspartat aminotransferaz (AST), karaciğer, kalp, iskelet kası ve böbrekte bulunur.Ciddi artışlar (en az on kat, genellile 20-50 kat, 100 kata kadar artabilir). Miyokard infarktüsünde, akut karaciğer hücre hasarında (viral hepatit, iskemi, toksik hepatit) yükselir.Hafif-orta artışlar muskular distrofi, akut pankreatit, ezilme türü kas yaralanmalarında görülür.

ALT/AST oranı çoğu hastalıkta 1 den küçük (AST daha fazla artar) iken viral hepatitlerde 1 den büyüktür (ALT daha fazla artar). AST ye önceleri SGOT da denirdi (glutamik oksalasetik transaminaz).

Synonim(s):
aspartat aminotransferaz, glutamik oksalasetik transaminaz, SGOT
« Return to Dictionary