Transaminazlar

Transaminazlar

Transaminazlar, bir amino asidin amino grubunu, bir keto asite aktarımını katalize eden bir grup enzim. Böylece yeni bir aminoasit oluşur. Aminotransferaz veya karaciğer enzimleri olarak da bilinir.

Genelde verici molekül aminoasit, alıcı ise alfa-2 keto asittir. En çok bilinen iki enzimserum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT, AST) ve serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT, ALT) dır. Her ikisi de en çok karaciğer ve kalpte bulunur.

Transaminazlar çoğu hayvan ve bitki dokusunda bulunur ve azot metabolizması için önemli bir rol oynarlar. Transaminaz reaksiyonlarındaki koenzim pyridoxal fosfattır, aldehit grubu, amino grubunun ara akseptörü olarak görev yapar. Nihai piridoksamin fosfat, amino grubunu, aminasyona giren asitin keton grubuna aktarır. Reaksiyon tersine çevrilebilir.

Kanda transaminazların yükselmesi karaciğer ve kalp hasarının bir göstergesi olabilir. İki önemli transaminaz enzimi, serum glutamik okzaloasetik transaminaz (SGOT) olarak da bilinen aspartat transaminaz (AST) ve serum glutamat-piruvat transaminaz (SGPT) olarak da adlandırılan alanin transaminazdır (ALT).

Transaminazlar (Karaciğer Enzimleri) Neden Yükselir?

Karaciğer, amino asitleri sentezlemek ve parçalamak ve enerji depolama moleküllerine dönüştürmek için transaminazlara sahiptir. Serumda (plazmada), transaminazların konsantrasyonları normalde düşüktür. Eğer karaciğer hasar görürse, karaciğer hücresi (hepatosit) zarı daha geçirgen hale gelir ve bazı enzimler kan dolaşımına karışır.

Genel olarak, karaciğerde meydana gelen herhangi bir hasar bu transaminazlardaorta derecede yükselmelere neden olur. Transaminazlar, karaciğer enzimleri olarak da adlandırılır. Tabii transaminazlar, karaciğerdeki tek enzim değildir. Bununla birlikte, transaminazların fazla yükselmesi; viral hepatit, iskemiye bağlı karaciğer hasarı (karaciğer kan akışında azalma)  veya uyuşturucu veya toksinlerden kaynaklanan ciddi karaciğer hasarına işaret eder. Çoğu hastalık sürecinde; ALT, AST’den daha yüksek bir seviyeye yükselir. ALT düzeyinin iki veya üç katı AST seviyeleri alkolik karaciğer hastalığı ile uyumludur. 1000’den fazla seviyeler iskemik hepatitle ilişkili olabilir (AST ve ALT nin kabaca normal plazma (kan) düzeyleri 10-50 IU/L dir).

Synonim(s):
transaminaz, aminotransferaz
« Return to Dictionary